TŪM
Tūkstantmečio mokyklų programa
ĮTRAUKUSIS
Itraukusis ugdymas
PROFESINIS ORIENTAVIMAS
profesinis
Pagalba
Statistika
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Rekvizitai
Biudžetinė įstaiga
Savanorių g. 1, Zarasai, 32110
tel.: +370 385 51785
el.p.: pedag.centras@zarasai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas: 195401994
Akreditacija
In English
logo anglu veliava
eValdžios vartai
UKRAINIEČIAMS
Ugdymas karjerai
Ugdymo karjerai specialistė karjeros.specialistas1@gmail.com
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje,
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje,
Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje.

Ugdymo karjerai specialistė karjeros.specialistas2@gmail.com
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje,
Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinėje mokykloje.

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba
pedag.centras@zarasai.lt tel.+370 385 51785


TEISINIAI DOKUMENTAI

ĮSAKYMAS „DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL KARJEROS SPECIALISTŲ FUNKCIJŲ IR PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO“ 2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-1334 Vilnius

NUTARIMAS „DĖL PROFESINIO ORIENTAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 847 Vilnius


INFORMACIJA APIE STUDIJAS

Informacija apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas yra LAMA BPO tinklalapyje.>>>>Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.
Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.


KARJEROS SPECIALISTŲ VEIKLOS PLANAS (2023 m.)


KARJERJOS PASLAUGOS:

TIKSLAS. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

UŽDAVINIAI:
• Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuodami ir įgyvendindami savo karjerą;
• Kaupti ir sisteminti literatūrą, kurti metodinę-informacinę bazę mokiniui, klasės auklėtojui, dalyko mokytojui, vykdant profesinį veiklinimą, orientavimą ir konsultavimą;
• Teikti reikalingą informaciją mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• Organizuoti veiklas, kurios mokiniams padėtų pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.


NAUDINGOS NUORODOS:

UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ
www.mukis.lt

INFORMACIJA APIE STUDIJAS
LAMABPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti)
www.aikos.smm.lt
www.kurstoti.lt

STOJAMOJO BALO SKAIČIAVIMAS
LAMABPO konkursinio balo skaičiuoklė

STUDIJOS UŽSIENYJE
https://www.kastu.lt

TESTAI
Įvairūs testai
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai
Savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas
http://www.mukis.lt/mod/sppk/
Asmenybės testas
https://charakteris.info

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS
https://europa.eu/europass/lt

KAIP PADĖTI VAIKUI RENKANTIS KARJERĄ
Švietimo mainų paramos fondo specialistų parengtas leidinys mokinių tėvams
„Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“

DARBO PAIEŠKA
https://www.cvonline.lt
https://www.cv.lt
https://www.cvmarket.lt
https://www.cvbankas.lt/


Ugdymo karjerai programa ir kiti dokumentai


Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.
D. S. Džordanas