Renginių grafikas
logo renginiu planas
UTA
ugdymo turinio atnaujinimas
TŪM
Tūkstantmečio mokyklų programa
ĮTRAUKUSIS
Itraukusis ugdymas
PROFESINIS ORIENTAVIMAS
profesinis
Pagalba
Statistika
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Rekvizitai
Biudžetinė įstaiga
Savanorių g. 1, Zarasai, 32110
tel.: (8 385) 51785
el.p.: pedag.centras@zarasai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas: 195401994
Akreditacija
In English
logo anglu veliava
eValdžios vartai
UKRAINIEČIAMS
Minčiai ir sielai
Žmogus - mąstanti, jaučianti, kurianti būtybė... Jūsų mintys, kūryba gali praskaidrinti kitų žmonių būtį, kasdienį gyvenimą nuspalvinti vaiskiomis spalvomis, leisti pasijusti savitu...
Skyrelis „Minčiai ir sielai“ yra skirtas mokytojams, mokiniams, tėveliams ir visiems Zarasų krašto žmonėms, kurie nori dalintis mintimis, pamąstymais, pasiūlymais, padedančiais kurti gėrį ir grožį ŽMOGAUS širdyje. Mintis, pasiūlymus siųskite mums el. paštu pedag.centras@zarasai.lt arba atneškite į švietimo centrą Savanorių g.1, Zarasai.

Šiuo metu prašome susipažinti su Vasilijaus Trusovo ir Giedrės Mičiūnienės kūryba.

Zarasų švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Nadiežda Matušova
Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų pasitarimas
Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų pasitarimas, skirtas švietimo įstatymą papildančių teisės aktų (reglamentuojančių švietimo pagalbos teikimą ), aptarimui. Pasitarime dalyvavo ir pranešimus skaitė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius A.Puodžiukas (2011–2012 mokslo metų prioritetai ir svarbiausios veiklos kryptys), Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėjas R.Zuoza (Švietimo pagalbos teikimas mokyklose), Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja G.Šeibokienė (Kas naujo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme?), Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja L.Žadeikaitė (Atnaujinto ugdymo turinio kryptys), Švietimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė S.Strolaitė
Seminaras „Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kompleksinius sutrikimus, ugdymas“
Š. m. rugsėjo 6, 7 bei 15 dienomis Zarasų švietimo centre vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomo Europos struktūrinių fondų projekto „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ seminaras „Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kompleksinius sutrikimus, ugdymas“. Seminaro lektorė – Ignalinos rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro Pedagoginio, psichologinio skyriaus logopedė, specialioji pedagogė metodininkė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialiojo ugdymo lektorė-konsultantė Danutė Urbšienė. Seminare dalyvavo Zarasų rajono švietimo įstaigų specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai,
Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ partnerių susitikimas
Zarasų švietimo centras partnerio teisėmis, dalyvauja projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“. 2011 m. rugsėjo 7 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko antrasis projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo UPC projekto vykdymo komanda, partnerių, švietimo centrų vadovai. Zarasų švietimo centrą susitikime atstovavo Nadiežda Matušova direktoriaus pavaduotoja pavaduojanti direktorių. Renginį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė UPC direktorius Giedrius Vaidelis. Susitikimo metu buvo pristatyti pasiekti rezultatai šių projekto veiklų: „Modelio kūrimas, įtraukiant įvairias interesų grupes“ (pranešėjas Vytautas Andrėkus), „Pedagogų ir vaikų globos įstaigų auklėtojų perkvalifikavimo studijų organizavimas“ (pranešėja Ramunė Korenkienė), „Pedagogų stažuotės Lietuvoje“ (pranešėja Roma Sausaitienė), „Supervizija“ (pranešėjos Dalia Beliukevičiūtė ir Laima Rubikaitė) ir „Peer coaching“ (pranešėjas Vaidas Jaška).
Mieli pedagogai,
Rugsėjis sugrąžina mus iš vasaros, jis pradeda rudenį – dar žydintį, bet jau susimąsčiusį, stebuklingais saulėtų rytų voratinkliais pasidabinusį. Rugsėjis žengia naują žingsnį, dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę, metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią... Sveikiname su Rugsėjo pirmąja – Mokslo ir žinių diena! Lai naujieji mokslo metai atvers kelius į besiskleidžiančias ieškojimams ir tobulėjimui erdves. Telydės Jus kantrybė, santarvė ir sėkmė.
Zarasų švietimo centro kolektyvo vardu direktoriaus pavaduotoja Nadiežda Matušova
Rajono pradinių klasių mokytojai mokėsi taikyti „Antrojo žingsnio“ programą mokykloje
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo valstybės projektą „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas. Viena šio projekto veiklų yra prevencinių, socialinius ir emocinius įgūdžius ugdančių programų rengimas ir įgyvendinimas. Paramos vaikams centre jau trečius metus vykdoma davusi puikių rezultatų ir nesudėtinga mokytojams naudoti programa „Antras žingsnis“ („Second Step“). Švietimo centrui bendradarbiaujant su SPPC ir Paramos vaikams centru buvo sudaryta galimybė rajono pradinių klasių mokytojams dalyvauti „Antro žingsnio“ programos taikymo mokyklose mokymuose.
Mieli mokytojai,
Vasara dovanoja saulės bučinį, dangaus žydrinę, ežero bangų ošimą, jūros platybes, kalnų didybę, paukščio giesmę....
Sustokime, neskubėkime, džiaukimės nuostabiomis akimirkomis...
Ryte pabraidžiokim po rasotą pievą, pasitikim saulę, pasivaikščiokim žvaigždėtą naktį, paklausykim žuvėdrų klyksmo, pabūkim su artimais žmonėmis, pajuskime gyvenimo džiaugsmą, žmogaus ir gamtos ryšio palaimą.
Linkime Jums gražių atostogų akimirkų. Tedžiugina Jus gamtos grožis ir sutiktų žmonių gerumas.

Švietimo centro darbuotojų vardu
direktoriaus pavaduotoja pavaduojanti direktorių
Nadiežda Matušova