Socialiniai pedagogai dalinosi patirtimi
Parašė Administratorius· 2024-02-19 11:46
Džiaugiamės, kad nuo šių metų į Zarasų švietimo pagalbos tarnybos (toliau-Tarnyba) specialistų gretas įsiliejo nauja darbuotoja – socialinė pedagogė Inga Vasiliauskienė. Pagal naujai ruošiamą reikalavimų Pedagoginių psichologinių tarnybų paslaugoms, jų teikimo sąlygoms ir jų darbo organizavimo tvarkos aprašą, Tarnyba turi užtikrinti psichologinės, specialiosios pedagoginės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimą.

Išplėstos Naujienos
2024 m. vasario 13 d. į Tarnybą kvietėme rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio narius, kad pasidalintume patirtimi, aptartume aktualiausias darbines situacijas bei bendradarbiavimo galimybes.
Vaiko socialinė aplinka yra labai svarbi, nes ji gali būti tiek įgalinanti tiek žalojanti. Labai svarbu laiku tai įžvelgti.
Susitikimo metu aptartas vaiko vertinimas mokykloje socialiniu pedagoginiu aspektu. Priminta, kaip atliekamas pirminis vertinimas bendrojo ugdymo mokyklose, kaip pildomi dokumentai, į ką svarbu atkreipti dėmesį.
Akcentuota, jog papildoma informacija Tarnybos specialistams padės tiksliau suprasti vaiko poreikius, galias ir sunkumus.
Tokie susitikimai stiprina Tarnybos ir mokyklų bendradarbiavimą, padeda gerinti švietimo pagalbos teikimo kokybę ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
Socialinio pedagogo vaidmuo ugdymo įstaigoje yra labai svarbus, nes jie padeda vaikams ir paaugliams įveikti įvairius iššūkius ir pasiekti savo ugdymosi tikslus.
Dėkojame visiems rajono mokyklų socialiniams pedagogams už jų nelengvą, bet labai prasmingą darbą.
Tik bendromis jėgomis, bendradarbiaudami vieni su kitais, galėsime užtikrinti efektyvią pagalbą mokiniams ir tėvams, ugdyti saugią bei palankią mokymosi aplinką.