Susitikimas su Zarasų rajone gyvenančiais ukrainiečiais
Parašė Administratorius· 2023-09-07 16:01
Zarasų švietimo pagalbos tarnyboje vyko susitikimas su Zarasų rajone gyvenančiais ukrainiečiais. Jo metu buvo pristatytos veiklos, kurios bus vykdomos įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Zarasų rajono savivaldybės administracijos vykdomą projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“.
Renginyje dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė, vicemerė Olga Podolskienė, mero patarėja Simona Matusevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Alina Vazgelevičienė.

Išplėstos Naujienos
Merė Nijolė Guobienė supažindino ukrainiečius su rajono savivaldybės administracijos struktūra, rajone veikiančiomis įstaigomis, kurios teikia pagalbą įvairiais iškilusiais klausimais. Paragino ukrainiečius kreiptis ir bendrauti, kai tik reikia. Vicemerė Olga Padolskienė ir patarėja Simona Matusevičiūtė iš karto sprendė iškilusius klausimus, susisiekdamos su atsakingais asmenimis, kurie gali padėti socialinės apsaugos, medicininės pagalbos, teisiniais klausimais.
Šilto susitikimo su ukrainiečiais metu buvo pasidalinta informacija apie galimybę bendrauti, integruotis, pažinti Zarasų kraštą ir jo žmones.
Pasak merės Nijolės Guobienės, informaciją šiame technologijų amžiuje galime susirasti, tačiau ne mažiau svarbus yra asmeninis kontaktas, bendravimas ir vieni kitų palaikymas.
Bažnytinės veiklos atstovė Irena Ališauskienė pristatė, kokią pagalbą ukrainiečiai gali gauti parapijos veikloje. Ji kalbėjo ne tik apie paramą daiktais ir priemonėmis, bet ir apie labai svarbią dvasinę pagalbą. Kartais šiltas žodis, atjautimas ir malda gali gydyti labiau už medikamentus.
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Gintarė Laurikėnienė aptarė numatomas veiklas, kurių pageidavo patys ukrainiečiai. Tai ir lietuvių kalbos mokymai, konsultacijos, ekskursija po Zarasų kraštą, edukaciniai užsiėmimai, teminės vakaronės.
Susitikimo metu ukrainiečiai išreiškė padėką juos priėmusiems rajono žmonėms. Jie dėkojo už rūpestį, geraširdiškumą ir norą padėti, puikiai suprasdami, kad tai nėra įprasta ir lengva.
Vykstantis karas Ukrainoje skaudžiai palietė visus žmones, niekas nežino, kiek laiko jis dar tęsis. Priimti žmones, padėti jiems integruotis ir bendrauti su jais ir siekti, kad jie pasijustų čia jaukiai – svarbi, tačiau ir mums nauja patirtis. Ne kartą įsitikinome, kad zarasiškiai ne tik susitelkę, tačiau ne mažiau svetingi ir draugiški. Nors ne tokiomis sąlygomis norėtųsi susitikti bendradarbiauti, tačiau kviečiame mūsų krašto žmonės ir toliau dalintis atjauta ir geranoriška pagalba.

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos informacija